Voor wie

 

Anders dan de naam misschien doet vermoeden, is psychosociaal therapie bedoeld voor geestelijk gezonde mensen. Voor mensen die weliswaar tijdelijk een probleem hebben, maar die over voldoende veerkracht beschikken om er (samen met iemand) uit te komen.

 

Psychosociaal therapie is voor kinderen en volwassenen die vragen hebben over het leven, over zichzelf of over de ander. Ook wanneer u gevoelens hebt die u niet kunt plaatsen, of iets hebt meegemaakt dat uw leven op zijn kop heeft gezet, of iemand bent verloren, dan is het goed om hulp te vragen. Want daar waar u niet ziet hoe het verder kan, zie ik dat meestal wel. Mijn aanpak is afgestemd op de vragen en de thema’s die voor u belangrijk zijn. Het is de uitdaging in mijn werk om u te helpen zelf weer balans te brengen in uw gevoelens, gedachten en gedrag zodat u weer op eigen kracht en met plezier aan het leven deel kunt nemen.

 

Kinderen hebben op een andere manier hulp nodig dan volwassenen. Zij hebben nog niet zoveel met woorden. Beeldcommunicatie is een therapievorm waarbij de nadruk niet ligt op praten maar op spelen. Door middel van verschillende methoden (tekenen, kleien, poppen, speelgoed dieren ect.) kan een kind zich leren uiten en onverwerkte ervaringen leren verwerken.

 

Ook bij volwassenen is het, door middel van beeldcommunicatie, goed mogelijk om conflicten weer te geven, eigen mogelijkheden te ontdekken en nieuw gedrag te ontwikkelen.

 

Naast de therapievorm beeldcommunicatie maak ik o.a. ook gebruik van Bio-energetica, RET en Gestallt.

 

 

"Verandering komt tot stand
wanneer je wordt wie je bent
in plaats van na te streven
wie je niet bent!"

© 2018 Mirte Psychosociaalpraktijk • Ontwerp: Reclamestudio 7